Eerste zorgpremie 2020 stijgt harder dan verwacht

De eerste premie voor de zorgverzekering 2020 is bekend. Zorgverzekeraar DSW maakte een hoger dan verwacht tarief bekend. Voor de basiszorgverzekering vraagt de Schiedamse zorgverzekeraar €118 per maand. De premie stijgt €6 ten opzichte van dit jaar, het dubbele van de stijging die het kabinet op Prinsjesdag voorzag. Een voorbode voor meer premiestijgingen?

DSW is ieder jaar de eerste die de premie voor het opvolgende jaar bekend maakt. Zorgverzekeraars hebben tot 11 november de tijd hiervoor.

Hogere premie zorgverzekering 2020
Kersvers DSW-topman Aad de Groot geeft in de media de oorzaken voor de stijging aan. Hij noemt vooral de personeelskosten in de zorg. Deze zullen naar verwachting stijgen omdat iedereen vindt dat er een achterstand ingehaald moet worden, zo stelt de Groot. Hiermee loopt de zorgverzekeraar alvast op de muziek vooruit. Overigens werd ook vorig jaar een stijging van de loonkosten al genoemd als aandachtspunt.

Een ander punt zijn de kosten voor medicijnen. Deze kosten heeft het kabinet volgens DSW te krap begroot. Er worden vaker duurdere medicijnen voorgeschreven, waardoor de totale kosten stijgen.

Lagere reserveteruggave
Zorgverzekeraars houden een buffer aan. Vaak worden deze financiële reserves ook gebruikt om een premiestijging te beperken. Vorig jaar heeft DSW de premie gedrukt door €5 per maand bij te dragen uit de reservepot. Dit jaar is er minder ruimte en komt de bijdrage uit op €2 per maand.

Premiestijging bij meer zorgverzekeraars?
Het is weinig hoopgevend dat de eerste zorgverzekeraar een hoger dan verwachte premie bekend maakt. Toch wil het niet automatisch zeggen dat de rest volgt. De premie van DSW lag vorige jaren licht onder het gemiddelde. Met de €118 zit de verzekeraar dichtbij het door de overheid voorspelde €118,41.

Als DSW volgend jaar evenveel had teruggegeven uit de reservepot als dit jaar, zou de maandpremie €115 bedragen. Het is de vraag hoe het zit met de reserves van andere zorgverzekeraars. Als die meer over hebben, kunnen ze ook meer dan DSW gebruiken voor het verlagen van de premies. Hoe dit in de praktijk uitpakt is nog even afwachten. Naast de reserves is het ook een concurrentiespel. Hoe hard wil je als zorgverzekeraar groeien en wat heb je daar voor over?

Lager eigen risico
Het eigen risico houdt DSW ook volgend jaar op €375. Het standaard wettelijk vastgestelde eigen risico ligt €10 hoger. Voormalig DSW-voorzitter Chris Oomen uitte met regelmaat kritiek op het zorgstelstel en het eigen risico in het bijzonder. Het werkt ongelijkheid in de hand en is geen goede verdeling van de kosten voor chronisch zieken en gezonde mensen, zo was hij van mening. Om die reden betaalt DSW uit protest €10 van de eigen premie uit eigen zak. Een gul gebaar, al wil het niet zeggen dat je er ook het voordeligst uit bent voor jouw zorgverzekering.

DSW is traditioneel het eerst met de zorgpremie. Andere zorgverzekeraars, vooral de prijsvechters, wachten het liefst juist zo lang mogelijk. Zo maken ze concurrentie niet vroeger wijzer dan nodig. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Helder Financiële Diensten maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie